Wybierając współpracę z Grupą SEMWP możesz liczyć na pełną transparentność, bo od początku istnienia stawiamy na profesjonalizm, rozwój oraz dbałość o własny produkt. Nie jesteśmy agencją interaktywną, a firmą, która każdą usługę wykonuje samodzielnie. Wzorowa współpraca określona jest zasadami, dlatego aby zmaksymalizować efektywność i utrzymać profesjonalizm wymagamy przestrzegania niniejszego regulaminu, a także jego zrozumienia w trakcie zawierania umów. Utrzymujemy wysoki poziom głównie dlatego, bo Klient wie, co kupuje.

LEGENDA

 • Grupa SEMWP – Marka należąca do firmy Agencja Informacyjna Wirginiusz Królewicz, ul. Pułaskiego 2a, 39-300 Mielec, NIP: 8171331624, zwany dalej: Sprzedawcą, Usługodawcą, Administratorem.
 • Klient – Osoba fizyczna lub firma kupująca produkt lub zamawiająca usługę, zwany dalej: Usługodawcą, Kupującym, Zamawiającym.
 • Szablon – Gotowy projekt strony lub sklepu internetowego wraz z wtyczkami (dodatkami).
 • Wtyczka (dodatek) – Moduł rozszerzający możliwości CMS WordPress oraz Woocommerce.
 • WooCommerce – Wtyczka sklepu internetowego CMS WordPress, zwany dalej: Systemem sklepu.
 • Administracja – zestaw czynności polegający na monitorowaniu strony (sklepu) internetowej oraz jej cyklicznym archiwizowaniu.

I. SZABLONY WORDPRESS

Wszystkie oferowane przez Grupę SEMWP szablony są projektami autorskimi i składają się ze stron oraz skonfigurowanych wtyczek. Do ich wdrożenia wykorzystaliśmy tylko i wyłącznie wtyczki dostępne w oficjalnym repozytorium WordPress oraz materiały graficzne pochodzące z darmowych banków (stocków). Wszystkie szablony są w pełni funkcjonalne, responsywne i zwłaszcza w przypadku sklepów – gotowe do pracy zaraz po zakupie. Każdy szablon posiada dokumentację techniczną, Brief pomocniczy, a także wsparcie. Projekty opierają się na dwóch rodzajach szablonów: Ocean WP oraz Ocean WP Child – Oficjalnie wspieranych przez WordPress.

REGULAMIN ZAKUPÓW

 1. Zamówienia dokonuje się poprzez sklep internetowy dostępny pod adresem https://semwp.pl/sklep. Zamawiający nie musi posiadać w nim swojego konta, ani nie jest ono tworzone zaraz po zakupie. Klient może stworzyć konto przed, w trakcie lub po zakupie, lecz nie jest to wymagane. 
 2. Wszystkie ceny w sklepie są cenami brutto (Vat 23%), a sprzedaż odbywa się w dwóch walutach: Złotówkach (PLN) oraz Euro (EURO).
 3.  Na paczkę (w formacie .rar) z szablonem składają się trzy pliki: Szablon, Wtyczka do importu oraz Dokumentacja.
 4. Realizacja usługi następuje zaraz po zakupie. Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem do pobrania wybranego szablonu oraz indywidualny numer Zamówienia.
 5. Instalacja szablonu wymaga posiadania hostingu wraz z domeną na której znajduje się CMS WordPress.
 6. Kupujący zobowiązuje się do podmiany wszystkich zdjęć oraz treści z szablonu DEMO na własne w ciągu 7 dni roboczych od zakupu.
 7. Kupujący bierze na siebie odpowiedzialność za poziom zabezpieczenia swojej strony internetowej. Instalacja szablonu wymagana jest na świeżym CMS WordPress. Jeżeli Kupujący podmienia stary szablon na nasz, wówczas wtyczki typu Akismet, WordFence i Yoast (wymagające indywidualnego API) należy skonfigurować na nowo.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do posiadania konta z uprawieniami Administratora na okres 1 miesiąca w celach administracji lub w przypadku, gdy Kupujący dobrowolnie rezygnuje z Administracji do momentu zaksięgowania wpłaty za Szablon.
 9. Celem zakupu szablonu Kupujący musi podać następujące dane: Imię, Nazwisko, Nazwa firmy (jeżeli posiada), Adres zamieszkania (siedziby), kod pocztowy (siedziby) oraz adres e-mail.
 10. Implementacja szablonu jest usługą dodatkową, a jej koszt wynosi 36,90 złotych brutto.
 11. Implementacja CMS WordPress wraz z Szablonem jest usługą dodatkową, a jej koszt wynosi 123,00 złote brutto (w cenie zabezpieczenie Akismet AntySpam oraz Google ReCaptcha – nie podejmujemy się instalacji CMS WordPress bez zabezpieczeń).
 12. Dostosowanie szablonu, czyli uzupełnienie go o materiały i treści Kupującego, a także wtyczek jest usługą dodatkową, a jej koszt określony jest na stronie produktu w zakładce “Dostosowanie”.
 13. Dostosowanie produktu odbywa się poprzez odesłanie wypełnionego Briefu Pomocniczego na stronie produktu w zakładce “Brief Pomocniczy”. W przypadku produktów konieczne jest odesłanie ich specyfikacji na adres grupasemwp@gmail.com
 14. Kupujący otrzymuje darmową usługę Administracji stroną/sklepem na okres 1 miesiąca. Rezygnacja jest dobrowolna i wymaga poinformowania Sprzedającego poprzez zgłoszenie e-mail.
 15. Wszystkie szablony oraz wtyczki są wspierane przez producentów, dlatego wymagają aktualizacji. Kupujący przejmuje na siebie odpowiedzialność za aktualizowanie modułów po zakupie.
 16. Kupujący ma 7  dni na zwrot bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Pieniądze zostają zwrócone na konto w ciągu 48 godzin roboczych.
 17. Kupujący ma 7 dni na reklamację produktu, jeżeli nie przedstawia on zakupionego szablonu lub jeżeli jego funkcje różnią się od kupionego, dostępnego w repozytorium podglądu “Live”.
 18. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy reklamacji w przypadku, gdy Kupujący zainstaluje dodatki kolidujące z funkcjonowaniem Szablonu potomnego (zakupionego).
 19. Rachunek bankowy do płatności za szablony oraz do zwrotów: PKO SA, PL: 89124026561111001071618820

II. Wykonanie strony internetowej lub sklepu

Zaprojektowanie, kodowanie oraz wdrożenie na serwer Zamawiającego strony to usługa, która musi zostać rzetelnie opisana, aby zmnimalizować ryzyko poprawek oraz wydłużania terminów. Jako, że niemal 90% zamówień naszej Grupy to odwzorowanie designu i funkcjonalności innej strony, korzystamy z Briefu, który rzetelnie wypełniony skutecznie skraca czas odbioru projektu, a z racji rozbudowania jest również załącznikiem do umowy o wykonanie strony internetowej (sklepu). 

REGULAMIN USŁUGI

 1. W zakładce “Strony www” znajduje się Brief, który należy wypełnić, aby złożyć zapytanie o realizację usługi. Po otrzymaniu odpowiedzi wraz z wyceną oraz terminem końcowym sporządzamy umowę.
 2. Projekt budujemy na obiekcie roboczym, do którego dostęp otrzymuje Zamawiający na cały okres trwania prac.
 3. Zamawiający w trakcie prac będzie proszony o stworzenie kont w serwisach, które mają zostać połączone API ze stroną. Nie tworzymy kont za naszych Klientów, aby maksymalizować bezpieczeństwo.
 4. Wszystkie wymagane wtyczki zostają indywidualnie spolszczone, wraz z ich ustawieniami (wszystkie stringi). Dotyczy to każdej wersji językowej strony.
 5. Uzupełnienie magazynu sklepu internetowego WooCommerce jest usługą dodatkową i kosztuje 3,69 złotych brutto za jeden produkt. 
 6. Decydując się na szablon od innego producenta, koszt jego personalizacji wynosi 469,00 złotych brutto (TemplateMonster, EnvatoMarket).
 7. Wycena strony internetowej opiera się głównie na sumie kosztów wtyczek oraz designie. Im więcej wtyczek, tym droższa strona.
 8. Zamawiający zapewnia Wykonawcy hosting oraz domenę, gdzie projekt zostanie przeniesiony po odebraniu.
 9. Odbiór projektu następuje po jego pełnej akceptacji i wymaga formy pisemnej. Po przeniesieniu strony internetowej lub sklepu na adres Zamawiającego zastrzegamy sobie prawo do posiadana konta użytkownika z poziomem dostępu Administratora na okres rozliczenia.
 10. Kupujący ma 7 dni roboczych na uregulowanie płatności za usługę. Po upływie tego czasu strona internetowa (lub sklep) zostaje zablokowana, a Kupującemu naliczane odsetki w wysokości 3% wartości Umowy za każdy dzień zwłoki.
 11. Termin zapłaty mija po 7 dniach od zaakceptowania i odebrania projektu. Odbiór jest rozumiany jako umieszczenie strony na serwerze klienta.

III. Administracja CMS WordPress

Aby zapewnić stabilność działania oraz bezpieczeństwo, należy poświęcać WordPressowi od jednej do kilku godzin miesięcznie. System wymaga aktualizacji, tak samo jak motyw oraz wtyczki (moduły), jednak najważniejsze jest regularne tworzenie kopii zapasowych na wypadek niespodziewanej awarii, np: hostingu. Administracja CMS WordPress to usługa, która cieszy się coraz większą popularnością i dlatego oferujemy ją na miesiąc za darmo, aby nie tylko zachęcić Klientów, ale przede wszystkim – przyzwyczaić i nauczyć podstaw Administracji.

REGULAMIN USŁUGI

 1. Usługa administracji trwa 1 miesiąc, od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca.
 2. Na administrację składa się aktualizacja CMS WordPress, aktualizacja wtyczek (dodatków), tworzenie kopii zapasowej strony co 7 dni oraz monitoring wirusowy.
 3. Zamawiający w każdy piątek otrzymuje raport wraz z kopią zapasową strony internetowej.
 4. Usługa nie ma nic wspólnego z Administrowaniem Danych Osobowych (RODO).
 5. Każdy Kupujący szablon otrzymuje administrację na 1 miesiąc za darmo. Po upływie tego czasu jest ona wygaszana. Na 7 dni przed końcem okresu testowego Klient otrzymuje zapytanie o zamówienie Administracji. 
 6. Administracja CMS WordPress jest usługą abonamentową, a jej koszt wynosi 123,00 złote brutto lub 246,00 złotych brutto (WordPress WooCommerce).
 7. Zamawiającemu przydzielany jest osobisty opiekun, który jest do dyspozycji od 09:00 do 17:00 w dni robocze, oraz od 10:00 do 18:00 w weekendy i święta.
 8. Administracja możliwa jest tylko na zabezpieczonych stronach internetowych. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zlecenia, jeżeli nasz audyt wykaże brak zabezpieczeń.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji usługi  na zasadzie pośrednictwa lub podwykonawstwa. 
 10. Płatność za usługę odbywa się po jej wykonaniu, w terminie 14 dni roboczych. 
 11. W przypadku braku płatności po upływie 30 dni usługa zostaje wstrzymana, zaś umowa wypowiedziana.
Zamknij
×
×

Koszyk